Tietosuojakäytäntö

JYVÄSKODIT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Jyväskodit Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Antamalla yhteystietonsa asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Asiakkaan tulee olla antamatta yhteystietoja, jos hän ei hyväksy tietosuojalausekkeen ehtoja. Rekisterin pitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, minkälaisia tietoja asiakkaista kerätään, mihin niitä käytetään ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaalla on. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Jyväskodit Oy

Suolahdentie 84

41340 Laukaa

P. 014 615 544

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Emmi Viinikainen

040 589 7065

emmi.viinikainen@jyvaskodit.fi

 

 1. REKISTERÖIDYT

Jyväskodit Oy:n asiakkaat

 

 1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin. Asiakastietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen tai lakiin. Henkilötieto voidaan käsitellä seuraavasti:

 • henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen solmimisen perusteella
 • rekisteriin tallennettua tietoa käytetään hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin
 • kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluita sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta
 • palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen
 • myynnin kohdentamiseen
 • kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa asiakkaalle häntä mahdollisesti kiinnostavia tuotteita ja palveluita sekä erilaisia tarjouksia eri viestintäkanavia hyödyntäen
 • kohdennettuun digitaaliseen mainontaan
 • esitämme asiakkaalle mainontaa, joka todennäköisesti kiinnostaa häntä
 • asiakkaalle voidaan esimerkiksi kohdistaa tarjouksia tämän asiakkuushistoriaan perustuen

 

Millaista tietoa asiakkaasta voidaan kerätä?

 • asiakkaan itse antamat tiedot
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot
 • yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • demografiatiedot kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • luvat ja suostumukset
 • asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot
 • asiointi- ja käyttötiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • palvelun käytöstä ja/tai asiakkaan antamista tiedoista päätellyt tiedot, esimerkiksi kiinnostuksen kohteet

 

 1. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
 • nimi
 • henkilötiedot
 • osoite
 • puhelinnumero
 • terveystiedot

 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jyväskodit Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkaille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt, tulee tehdä osoitteeseen:

 

Jyväskodit Oy

Suolahdentie 84

40340 Laukaa

 

Sinulla on oikeus

 • tietää mitä henkilötietoja organisaatiolla on sinusta
 • tietää miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään
 • pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojesi korjaamista
 • pyytää henkilötietojesi poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • siirtää tietosi toiselle organisaatiolle
 • olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.
 • oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin

 

 1. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisterin pitäjällä on velvollisuus säilyttää asiakastiedot hoitosuhteen päättymiseen asti. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen Jyväskodit Oy luovuttaa rekisterissä olevat asiakastiedot Jyväskylän kaupungin arkistoon. Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannassa, jotka on suojattu mm. palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Jyväskodit Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme asiakkaan tietojen käsittelyyn Hilkka-järjestelmää. Tieto liikenne kulkee turvasähköpostin kautta.

 • Hilkka-järjestelmä

Tietosuojaseloste löytyy Jyväskodit Oy:n viralliselta internetsivulta www.jyvaskodit.fi

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Jyväskodit Oy:n työntekijät käsittelevät asiakkaan henkilötietoja. Kaikki henkilöstötietoja käsittelevät työntekijät ovat allekirjoittaneet henkilökohtaisen salassapitosopimuksen.

 

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. EVÄSTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKNIIKAT VERKKOPALVELUISSA JA SOVELLUKSISSA

Jyväskodit Oy kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnistetiedon, jota käytetään palveluissa ja sovelluksissa selainten yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun mainonnan tai personoitujen sisältöjen tuottamiseen. Sovelluksissa käytössä on evästettä vastaava laitekohtainen mobiilitunniste.

 

Evästeet voivat säilyä käyttäjän koneella siihen saakka, kunnes ne poistetaan. Käytössä on myös istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän vierailun (eli istunnon) päätyttyä.

 

Evästeet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa perusteella eri tyyppeihin:

 • Toiminnallisten evästeiden avulla mahdollistetaan kävijän kirjautuminen, verkkokaupan toiminnot ja varmistetaan verkkoliikenteen ajantasainen seuranta. Näillä pakollisilla evästeillä varmistetaan sivuston toiminta suunnitellulla tavalla sekä pyritään tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset virhetilanteet niiden kautta kerättyjen tietojen perusteella. Näiden evästeiden avulla myös varmistetaan, että käyttäjä pääsee lukemaan tilauksensa mukaisia sisältöjä sivustolla.
 • Analytiikan ja tuotekehityksen evästeiden avulla kehitetään verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta ja pyritään parantamaan eri toimintoja sujuvammiksi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi eri sivustojen kävijämäärien, nopeuden, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen seurantaan.
 • Mainonnan toimivuuden kannalta tärkeät evästeet auttavat kohdentamaan sivuston käyttäjille heitä kiinnostavaa mainontaa. Evästeitä käytetään myös raportointitarkoituksiin mainonnan tavoittavuuden todentamiseksi vertailukelpoisten mittareiden, kuten näyttömäärien ja klikkausten avulla. Mainontaa voidaan kohdentaa selainkäytön perusteella myös kolmansien osapuolten, kuten mainostajien ja mainosverkostojen asettamien evästeiden avulla.
 • Sosiaalisen median evästeet. Sivustoilla voidaan käyttää niin sanottuja yhteisöliitännäisiä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoa omien, kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.

 

jyvaskodit.fi käyttää JavaScriptiä mainonnan estämiseen tarkoitettujen lisäosien käytön havaitsemiseen verkkoselaimissa. Sitä käytetään yleisesti myös verkkosivujen lähdekoodissa. Mainonnan estämisen havainnointiin tarkoitettu JavaScript-koodi jäljittelee mainosta ja vahvistaa, että se näytetään käyttäjän laitteella. Mitään tietoja ei tallenneta käyttäjien laitteille eikä henkilökohtaisia tietoja käsitellä. Jos käyttäjä käyttää mainonnanesto-ohjelmaa, häneen saatetaan olla yhteydessä mainonnanestoa koskien ja/tai muokata hänelle tarjottavaa sisältöä.

 

 • KÄYTTÄJÄN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Kävijällä on mahdollisuus tutustua evästeasetuksiin, kun he saapuvat sivustolle ensimmäisen kerran. Tutustuttuaan sivuston asettamiin evästeisiin kävijät voivat hyväksyä ja muokata evästeasetuksia. Sovelluksen käyttäjälle kerrotaan vastaavista käyttöehdoista kirjautumisen yhteydessä.

 

Evästeitä koskevat asetukset ovat aina selainkohtaisia. Evästeasetukset on tästä syystä hyväksyttävä ja muokattava jokaisessa käytetyssä selaimessa. Käyttäjä voi kokonaan estää evästeiden ja mobiilitunnisteiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet selaimen asetuksista ja nollaamalla mobiilitunnisteen päätelaitteen asetuksista, mutta tämä voi estää sivustoa ja sovellusta toimimasta suunnitellulla tavalla. Kävijä voi aina halutessaan muokata evästeasetuksiaan.

 

TIETOSUOJALAUSEKKEEN PÄIVITTYMINEN

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojalauseke saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.